Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Organisatieontwikkeling en Cultuurverandering

Veranderingen die een omslag vragen in denken en werken.

Hoe krijg je dat organisatiebreed voor elkaar?

Gratis kennismakingsgesprek
Werkt u bij een organisatie waar veel veranderingen op komst zijn? 

En heeft u collega’s die (nog) niet zo veranderingsgezind zijn? Dan staat u voor een interessante uitdaging! Veranderingen vragen om flexibiliteit en om schakelen in denken en handelen. Een hele transitie weten wij, waaraan u het beste tijdig begint. Ons trainersteam heeft daar ervaring mee en wil u daarbij graag ondersteunen!

Medewerkers denken soms te veel in functies (hokjes) in plaats van wat er op dat moment nodig is voor de organisatie of klanten. Brede inzetbaarheid van medewerkers maakt henzelf en uw organisatie flexibeler en toekomstbestendig. Hoe krijg je dat organisatiebreed voor elkaar?
Daarover denken wij graag met u mee. 

Onze structurele en gedegen benadering

We onderzoeken allereerst uw vraag of doelstelling en doen bijvoorbeeld een organisatiebrede analyse.

Daarna bespreken we samen de  uitkomst met het door u opgestelde multidisciplinaire kernteam, welke dit traject gaat begeleiden. Zijn de doelen haalbaar, zit het managementteam goed in positie en is er al voldoende draagvlak voor de verandering aanwezig?

Vervolgens bepalen we samen de te nemen stappen om het draagvlak te vergroten en de verandering te implementeren in de organisatie. Daarbij kunnen we gebruik maken van ambassadeurs.

Het management dient uiteraard altijd wat stappen vooruit te zijn en ook het goede voorbeeld te geven.

Tussentijds wordt bij iedere training, workshop of coaching geëvalueerd en de koers zo nodig bijgesteld. Gedurende het traject zijn de managers in de eigen teams actief met het stimuleren en consolideren van de nieuwe cultuur.

Wij helpen u graag!

Met regelmaat verzorgen we bij klanten verandertrajecten.

Wij bieden onder andere organisatiebrede trainingen, workshops en talentmanagement aan. Deze dienen om het veranderproces te stimuleren en te ondersteunen. Thema’s als proactiviteit, klantgerichtheid, integraal samenwerken en zelfmanagement
komen daarbij aan bod. Samen een groeiproces doormaken en positieve veranderingen vieren en borgen.

Referentie

“De gemeente Gorinchem wil dat alle medewerkers zich de organisatievisie voor hun specifieke werksituatie zo goed mogelijk eigen maken. KLERKX training & coaching heeft hiervoor samen met ons verschillende op maat gesneden workshops ontwikkeld. KLERKX brengt hiervoor expertise in en staat open voor suggesties en kritieken om vervolgens workshops te ontwikkelen en te verzorgen. De workshops sluiten hierdoor zo goed mogelijk aan bij de organisatievisie en het werk van de medewerkers.
Simon de Leeuw, Directeur

Op basis van ervaringen en signalen tijdens dit traject kijkt KLERKX continu of de workshops nog kunnen worden bijgesteld om deze
zo effectief mogelijk te laten zijn. KLERKX is een goede partner om samen een dergelijk traject op te bouwen en uit te voeren. Men heeft veel trainingservaring. Daarnaast hebben de verschillende trainers voldoende praktische werkervaring die aansluit bij de medewerkers die men traint.”

Wilt u meer weten?

Herkent u zich in het bovenstaande verhaal of zou u meer willen weten over een
dergelijk traject? Wij gaan graag met u in gesprek over uw situatie en veranderwensen.

Bel naar 0162-466800 of 06-48313831. Mailen kan ook via het contactformulier op deze site

veranderingstrajecten Klerkx

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl