Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Talent Motivatie Analyse

Zowel voor teamanalyses, voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers als voor talent- en competentiemanagment.

Gratis kennismakingsgesprek

TMA

Talent Motivatie Analyse.
Voor teamanalyses, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en voor talent- en competentiemanagment.
Gratis kennismakingsgesprek
“KLERKX training & coaching zet regelmatig de Talent Motivatie Analyse (TMA) in.
Het werk bij een organisatie vraagt om een hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit, een brede rolopvatting en intrinsieke motivatie. Om medewerkers langer aan onze organisatie te binden en te boeien, willen we een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving creëren waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. Door mensen kansen te geven hun talenten te ontplooien en in te zetten,  
zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af. De TMA-methode is bij uitstek geschikt om op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van de drijfveren,  talenten en ontwikkelmogelijkheden van uw medewerkers.  Wij denken graag met u mee over de voordelen en mogelijkheden voor uw organisatie.

Wat is talentmanagement?

Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt. Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie.

Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk. Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien.

Talentmanagement is het beste halen uit mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en onze eigen individuele ambities.

Hoe creëren we een talent-gedreven werkklimaat?

Het optimaal benutten van kwaliteiten van mensen komt in de praktijk neer op het aantrekken, het ontdekken en (h)erkennen, het inzetten en ontwikkelen van talenten.
Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van onze talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten hebben we in huis en hoe kunnen we van elkaars talenten profiteren? Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen team. De Talent Motivatie Analyse is een uitstekende tool om talenten en drijfveren inzichtelijk te maken.

Hoe werkt de

Talent Motivatie Analyse?

De Talent Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk. De analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart.  De medewerker krijgt zo inzicht zijn al verworven competenties en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. De talentenanalyse duurt ongeveer een uur. De online vragenlijst bestaat uit stellingen of gedragsitems.  Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Wilt u meer weten?

Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en voordelen van talentmanagement en de Talent Motivatie Analyse voor uw organisatie.  De TMA analyse kan los afgenomen worden of opgenomen worden in een breder maatwerk incompany traject.  Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem contact met ons op door te bellen naar Klerkx training & coaching (0162-466800).
Talent Motivatie Analyse TMA

Klerkx training & coaching

KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9 a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162 46 68 00
Email: info@klerkx-training.nl