Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Talenten Motivatie Analyse

Gratis kennismakingsgesprek

KLERKX training & coaching zet regelmatig de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in.

Werken bij een moderne organisatie vraagt om een hoge mate van professionaliteit, flexibiliteit, een brede rolopvatting en intrinsieke motivatie. Om medewerkers langer aan hun eigen organisatie te binden en te blijven boeien, trachten werkgevers een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving te creëren waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback. Door medewerkers kansen te geven hun talenten te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie 

komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af. De TMA-methode is bij uitstek geschikt om aan de voorkant of gedurende een dienstverband op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van de drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van uw medewerkers. Wij denken graag met u mee over de voordelen en mogelijkheden voor uw organisatie van deze TMA- methodiek en tools.

Wat is talentmanagement?

Medewerkers/Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past van hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt.

Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie.

Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk (onder andere taak/functie, teamgenoten en cultuur van organisatie). Talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien.

Talentmanagement is het beste halen uit medewerkers/mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en onze eigen individuele ambities. Naast proactiviteit van de medewerker is goede begeleiding en facilitering van medewerkers daarbij ook een belangrijke voorwaarde.

Hoe creëren we een talent gedreven werkklimaat?

Het optimaal benutten van kwaliteiten van mensen komt in de praktijk neer op het aantrekken, het ontdekken en (h)erkennen, het inzetten en ontwikkelen van talenten.

Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van onze talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten hebben we in huis en hoe kunnen we van elkaars talenten profiteren? Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen team.
De Talenten Motivatie Analyse is een uitstekende tool om talenten en drijfveren inzichtelijk te maken.

Hoe werkt de

Talenten Motivatie Analyse?

De Talenten Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk. De analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart. De medewerker krijgt middels een uitgebreid rapport inzicht in al zijn verworven competenties en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. De talentenanalyse duurt ongeveer een uur. De online vragenlijst bestaat uit stellingen of gedragsitems. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Wanneer een compleet team deze analyse doet en met elkaar wil delen, kunnen er ook teamanalyses worden uitgevoerd, met daarbij oog voor de sterke en de ontwikkelkanten.

 

Wilt u meer weten?

Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en voordelen van talentmanagement en de Talenten Motivatie Analyse voor uw organisatie.  De TMA-test kan los afgenomen worden of opgenomen worden in een breder maatwerk incompanytraject.  Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact met ons op door te bellen naar KLERKX training & coaching (0162-466800).

Talent Motivatie Analyse TMA

KLERKX
training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl