Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Train de Trainer

Incompany en open inschrijvingen

“Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering.”

Neem contact op

Train de Trainer

Incompany en open inschrijvingen
“Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering”

 

‘Een zeer waardevolle aanvulling voor mijn eigen ontwikkeling en voor de hele organisatie. Het is een echte win-win.’
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit stelt nieuwe eisen aan organisaties. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers in staat zijn zich aan te passen? De leergang Train de Trainer leidt een aantal van uw medewerkers op als interne trainer. Deze personen worden sleutelfiguren bij het doorvoeren van veranderingen in uw organisatie. Hierdoor worden veranderingen effectief en efficiënt geïmplementeerd en geborgd. Daarnaast geeft de leergang de mogelijkheid hun persoonlijke effectiviteit te vergroten en hun ambities waar te maken.

Voordeel voor uw organisatie

I
Uw medewerkers ontwikkelen zichzelf tot volwaardige trainers. Met behulp van groepsgewijze trainingen en individuele coachingsgesprekken zijn ze in staat draagvlak te creëren ten behoeve van veranderingen en ontwikkelingen.
I
Ze kunnen zelfstandig trainingen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Hiermee investeert u in de competenties van uw medewerkers en vergroot u de slagingskans van veranderingen.

Hoe werkt het?

Elke verandering gaat gepaard met weerstand. Het is belangrijk om hierop in te spelen. De leergang Train de Trainer leidt een aantal van uw medewerkers op als aanjager en ambassadeur van de verandering. Zij ontwikkelen zich op gebieden als: communicatiestijlen, presentatietechnieken, draagvlak creëren, omgaan met groepsdynamiek, feedback geven en ontvangen en didactische vaardigheden.

Basisprogramma leergang Train de Trainer

  • Kennismaking en intakegesprek met de opdrachtgever
  • Persoonlijk intakegesprek kandidaat-cursisten
  • Vier trainingsdagen of acht dagdelen
  • Twee dagdelen intervisie
  • Eén individueel coachingsgesprek
  • Eén dagdeel afsluiting en evaluatie
  • Elke trainingsdag wordt afgesloten met een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd door de deelnemers. De coachingsgesprekken zijn hierbij een extra stimulans en geven ondersteuning en nieuwe ideeën. Specifieke wensen of ideeën van de opdrachtgever kunnen, als deze te realiseren zijn, meegenomen worden in het definitieve programma.

Wat maakt de Train de Trainer speciaal?

I
Een uitgebreide persoonlijke intake.
I
Tijdens het gehele traject begeleiding door twee ervaren, betrokken en deskundige trainers/coaches.
I
De combinatie van groepsgewijze trainingen, intervisie en individuele coaching.
I
Door veel individuele aandacht een gegarandeerd groeiproces.
I
U kunt uw medewerkers na twee trainingsdagen direct gaan benutten in de uitvoering.
I

Uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding.

Referenties

De opzet van de training werkt drempelverlagend, is soms confronterend maar zeker verbindend en leuk door met collega’s gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om met nieuwe tools uit de training andere collega’s iets te kunnen meegeven over een gezamenlijk doel.

Marije van Hal

Train de Trainer biedt een open en veilige manier om didactische vaardigheden te trainen en te verbeteren. Vooral het bij elkaar brengen van mensen uit de diverse geledingen van de organisatie zorgt voor een energiegevende mix.

Henk Hermsen, Vakspecialist Business Process Management

Waarom is het de investering waard?

I

Beter rendement uit trainingen met betrekking tot implementatie en borging van de beoogde ontwikkelingen en veranderingen binnen uw organisatie. Dit helpt uw organisatie op een meer effectieve wijze de organisatiedoelen en targets te behalen.

I
Korte lijnen en de mogelijkheid snel te kunnen schakelen en waar nodig bij te stellen.
I

Kansen voor uw geselecteerde medewerkers om hun persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit te vergroten. Het mes snijdt aan twee kanten: de organisatie wordt er beter van (kennis blijft in huis) én uw medewerker voelt zich meer gewaardeerd en gestimuleerd.

I
Positieve invloed op het kostenaspect van uw organisatie.

Wilt u meer weten?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan verwijzen wij u graag naar de website www.trainersinopleiding.nl of neem contact met ons op door te bellen naar KLERKX training & coaching (0162-466800). Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en voordelen voor u of uw organisatie. De leergang Train de Trainer is ook individueel te volgen en kan opgenomen worden in een maatwerk incompanytraject. 

Train de trainer

Terug naar Trainingen

KLERKX
training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl