Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Werkdruk in het werkveld:

Hoe bereid je studenten daarop voor?

Werkdruk komt in elke beroepsgroep voor: gebrek aan personeel, deadlines, werktijden, veiligheid; noem het maar op. Er wordt dan ook veel gevraagd van studenten wanneer ze in het werkveld komen. Hoe kun jij jouw studenten voorbereiden op een werkzaam leven? Op 15 maart gaf trainer en coach Eugène Klerkx je handvatten om jouw studenten te helpen in balans te blijven wanneer ze aan het werk gaan. 

Wij vroegen Eugène waarom dit zo’n belangrijk onderwerp is.

‘Studenten die net van school afkomen en gaan werken ervaren een toenemende werkdruk,’ zegt Klerkx. ‘Natuurlijk hebben studenten daar tijdens hun studie ook mee te maken gehad, maar op school kregen ze opdrachten waar ze een bepaalde tijd over mochten doen.’ Op de werkvloer is dat anders; er is veel te doen en er zijn vaak te weinig mensen om alle taken uit te voeren. Voor jongeren kan hun eerste baan dan ook echt even wennen zijn.

Generatiekloof

Volgens Klerkx is er een generatiekloof in de werkmentaliteit tussen jongere en oudere werknemers. Oudere werknemers zijn vaak meer van het ‘niet lullen maar poetsen’, loyaal en plichtsgetrouw, terwijl jongere werknemers meer belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast zijn jongeren minder gericht op carrière maken dan op het hebben van plezier in hun werk en hun leven. Dit kan leiden tot onbegrip en spanningen op de werkvloer.

Geluk en veerkracht

Geluk staat nu meer op de agenda dan vroeger. Volgens Klerkx, zelf behorend tot generatie X, hebben jongeren het misschien nog wel beter gehad dan zijn generatie, met ‘curlingouders’ die alles voor hen regelen. Maar is het de vraag of ze door de digitalisering en individualisering veerkrachtiger zijn geworden. Vergeet ook de impact van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne niet. Ook dat heeft nieuwe uitdagingen met zich meegebracht waarmee jonge werknemers moeten leren omgaan.

In je eentje met demente bewoners

In de zorg kan het extra pittig zijn om je carrière te beginnen. Hard werken met weinig collega’s, en er wordt regelmatig van je gevraagd om extra diensten te draaien. Soms staan jonge medewerkers in hun eentje op een afdeling met demente bewoners. ‘In de 24-uurszorg is het werk nooit af en kan het moeilijk zijn om iedereen tevreden te houden,’ zegt Klerkx. Dit kan leiden tot stress in het team en tot twijfels bij de jonge medewerker of die wel de juiste keuze heeft gemaakt.

Balans en werkgeluk

Belangrijk dus dat studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt betreden. En dat ze weten hoe ze balans kunnen houden tussen de hectiek van het werk en hun privéleven. Zo kan hun werkgeluk vergroten en kunnen ze floreren in hun werk.

 

Voor meer informatie: mail naar info@klerkx-training.nl of bel naar 0162 466800 of 06 48313831

Zorg eerst goed voor jezelf en dan voor de ander!

Zorgmedewerkers voelen zich vaak net zo verantwoordelijk voor hun cliënten of bewoners als voor hun kinderen. Dat is mooi maar daarbij vergeten zij soms voor zichzelf te zorgen; ze nemen hun eigen behoeften vaak minder serieus.

Met als consequentie: veel uitval door overbelasting, ziekte en onvrede. Hierdoor vermindert de sfeer en soms verlaten medewerkers zelfs de zorg!

Dit verhoogt de druk voor directies, ondersteunende diensten en achtergebleven collega’s. De kosten stijgen door het ziekteverzuim en het werken met uitzendbureaus. Dit verlaagt bovendien de zorgkwaliteit en de zorgbeleving van cliënten of bewoners.

Tel daarbij op: meer administratieve rompslomp, meer ‘ondeskundige’ collega’s, een grotere druk op de deskundige collega’s, minder tijd voor bewoners en cliënten, onvoldoende teamonderhoud door tijdsdruk, meer praten over elkaar dan met elkaar…….kortom een opeenstapeling van emoties en problemen.

Om deze redenen zet ik het thema: “zorg eerst voor goed jezelf” nu eens op de eerste plaats.

Met passie en plezier effectief samenwerken in de zorg, en zeker de zorgmedewerkers behouden die er nu werkzaam zijn, is wat mij betreft prioriteit één!

Met als doel: zo optimaal mogelijk zorgen voor deze doelgroepen om met hen samen patronen te doorbreken en nieuwe methodieken te omarmen en te ontwikkelen.

Voordelen:

  • Minder uitval, ziekteverzuim kosten en verloop;
  • Een betere sfeer – werkmotivatie;
  • Continuïteit van de kwaliteit van zorg;
  • Behoud van deskundigheid en werkervaring;
  • Tijdwinst en geldbesparing;
  • Minder druk op directies, ondersteunende medewerkers en collega zorgmedewerkers;
  • Inspiratie door deskundigheidsbevordering;
  • Minder inhuren van zorgpersoneel;
  • Aantrekkelijke werkgever – solidariteit.

Wij gaan graag hierover in gesprek met directies en HRM-afdelingen om te bezien wat voor energie, tijd en geld zij beter preventief kunnen investeren in medewerkers en teams in plaats van in ziekteverzuim, exitgesprekken, promotie, uitzendbureaus, advertenties, sollicitatiegesprekken en vacatures.

Voor meer informatie: mail naar info@klerkx-training.nl of bel naar 0162 466800 of 06 48313831

Terug naar home.