Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Zorg eerst goed voor jezelf en dan voor de ander!

Zorgmedewerkers voelen zich vaak net zo verantwoordelijk voor hun cliënten of bewoners als voor hun kinderen. Dat is mooi maar daarbij vergeten zij soms voor zichzelf te zorgen; ze nemen hun eigen behoeften vaak minder serieus.

Met als consequentie: veel uitval door overbelasting, ziekte en onvrede. Hierdoor vermindert de sfeer en soms verlaten medewerkers zelfs de zorg!

Dit verhoogt de druk voor directies, ondersteunende diensten en achtergebleven collega’s. De kosten stijgen door het ziekteverzuim en het werken met uitzendbureaus. Dit verlaagt bovendien de zorgkwaliteit en de zorgbeleving van cliënten of bewoners.

Tel daarbij op: meer administratieve rompslomp, meer ‘ondeskundige’ collega’s, een grotere druk op de deskundige collega’s, minder tijd voor bewoners en cliënten, onvoldoende teamonderhoud door tijdsdruk, meer praten over elkaar dan met elkaar…….kortom een opeenstapeling van emoties en problemen.

Om deze redenen zet ik het thema: “zorg eerst voor goed jezelf” nu eens op de eerste plaats.

Met passie en plezier effectief samenwerken in de zorg, en zeker de zorgmedewerkers behouden die er nu werkzaam zijn, is wat mij betreft prioriteit één!

Met als doel: zo optimaal mogelijk zorgen voor deze doelgroepen om met hen samen patronen te doorbreken en nieuwe methodieken te omarmen en te ontwikkelen.

Voordelen:

  • Minder uitval, ziekteverzuim kosten en verloop;
  • Een betere sfeer – werkmotivatie;
  • Continuïteit van de kwaliteit van zorg;
  • Behoud van deskundigheid en werkervaring;
  • Tijdwinst en geldbesparing;
  • Minder druk op directies, ondersteunende medewerkers en collega zorgmedewerkers;
  • Inspiratie door deskundigheidsbevordering;
  • Minder inhuren van zorgpersoneel;
  • Aantrekkelijke werkgever – solidariteit.

Wij gaan graag hierover in gesprek met directies en HRM-afdelingen om te bezien wat voor energie, tijd en geld zij beter preventief kunnen investeren in medewerkers en teams in plaats van in ziekteverzuim, exitgesprekken, promotie, uitzendbureaus, advertenties, sollicitatiegesprekken en vacatures.

Voor meer informatie: mail naar info@klerkx-training.nl of bel naar 0162 466800 of 06 48313831

Terug naar home.