Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl
 

Training & maatwerk trajecten

 

KLERKX is gespecialiseerd in maatwerk incompany trajecten op het gebied van training en coaching.

Wij zijn  gericht op een effectieve implementatie en een optimaal rendement voor uw organisatie.
Training en coaching
dienen als hulpmiddel
om veranderingen in de organisatie te bewerkstelligen.
Het is de taak van KLERKX training & coaching om een kwalitatief goed traject neer te zetten. Dat zullen wij ook doen! Elk traject wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de veranderingsprocessen en eventuele opleidingsvraagstukken die bij u en in uw organisatie leven.
We houden niet van oppervlakkige tips en trucs, maar gaan bij voorkeur aan de slag met de kern van mensen – een structurele benadering – en kiezen voor diepgang indien nodig maar altijd praktisch van aard. WIlt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan.

Een greep uit onze trainingen

Veel bedrijven en organisaties kennen de trainingen van KLERKX inmiddels.

Wij bieden maatwerk incompany trajecten.
Onze trainingen worden op maat gemaakt zodat ze altijd perfect aansluiten bij de veranderingsprocessen en opleidingsvraagstukken die bij u en in uw organisatie leven.

Wij komen graag vrijblijvend met u kennismaken en hierover van gedachten wisselen.

trainingen Talentmanagement TMA

Talentmanagement

KLERKX training & coaching zet regelmatig de Talent Motivatie Analyse (TMA) in. Zowel voor teamanalyses, voor persoonlijke ontwikkeling  van medewerkers als voor competentiemanagment.  Klerkx is gecertificeerd voor de TMA-methode.

trainingen resultaat gericht werken

Resultaat gericht werken

In de non-profitorganisatie heerst nog niet altijd een vanzelfsprekende cultuur om vooraf resultaten te benoemen en het (niet) realiseren ervan bespreekbaar te maken. Dit geeft vaak onduidelijkheid over wederzijdse verwachtingen.

de ondernemende ambtenaar

De ondernemende ambtenaar

De stem en de invloed van de burger wordt in de participatiemaatschappij nog groter en belangrijker. Er moet gelijkwaardiger worden samengewerkt en dat vraagt om een andere houding en ander gedrag. ‘Van re-actief naar pro-actief.’

trainingen train de trainer

Train de Trainer

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit stelt nieuwe eisen aan organisaties. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers in staat zijn zich aan te passen? De leergang Train de Trainer leidt een aantal van uw medewerkers op als interne trainer.

team zeilreis Klerkx

Team zeilreis

Klerkx biedt een ‘Team Zeilreis’ op maat aan. Een unieke mogelijkheid om te werken aan individuele en/of teamdoelstellingen afgewisseld met ontspannen op het water. De reizen vinden plaats op het IJsselmeer of Markermeer.

trainingen workshop persoonlijk leiderschap met routekaart

Persoonlijk leiderschap

De wereld waarin we leven is hectisch en druk. Organisaties veranderen en er komen steeds nieuwe eisen op ons pad. Dit betekent dat medewerkers zich onder andere moeten aanpassen. Er wordt een andere houding verwacht. Persoonlijk leiderschap en pro-activiteit komen hier in beeld.

‘Geef groei de ruimte’

Onze trainingen

Al onze trainingen en workshops kunnen opgenomen worden in een maatwerk traject. Ook kan het traject uitgebreid worden met individuele coaching gesprekken. Zodat het traject altijd perfect aansluit bij de veranderingsprocessen en opleidingsvraagstukken die bij u en in uw organisatie leven.

Coachingsvaardigheden – TalentmanagementtrainingDe ondernemende ambtenaar – Uw klant als ambassadeur – Train de trainer – Team zeilreis – Communicatie en feedback – Hostmanship – Persoonlijke effectiviteit – Resultaatgericht werken – Time-/Zelfmanagement – Commerciële vaardigheden – Klantgericht telefoneren – Coachend Leiderschap – Cultuurverandering – Werk en Privé in balans – Presentatievaardigheden – Persoonlijk leiderschap met routekaart –  Effectief feedback geven en ontvangen is leren van elkaar – Interne communicatie en samenwerking – Effectieve gesprekstechnieken – Klantgericht denken en handelen – Conflicten voorkomen en hanteren – Met plezier en passie aan het werk  – Ondernemerschap en zelfsturing – Teamen met plezier – Teamvorming & teamontwikkeling – Management development

Visie en uitgangspunten

KLERKX training & coaching streeft naar:
Z

Een actieve houding van deelnemers

Waarbij zij openstaan voor en oefenen en experimenteren met nieuw gedrag en/of vaardigheden. De trainingen zijn interactief: de cursisten leveren een constructieve bijdrage.
Z

Vrijwillige trainingen

Vrijwillige trainingen, in verband met de motivatie van de deelnemers en het openstaan om te leren. Dit heeft veel invloed op het leereffect dan wel rendement van de training.
Z

Geïntegreerd opleidingsplan

Trainingen en coachingstrajecten zijn altijd ingebed in een geïntegreerd opleidingsplan. Helderheid (voorafgaand aan de training) over de doelstellingen van de opdrachtgever en de leervragen van de deelnemer.
Z

Aansluiting bij de deelnemers

Aansluiting bij waar de deelnemers of cursisten zich bevinden, met inachtneming van de doelstellingen van de opdrachtgever. De trainer is natuurlijk wel de regisseur en zal daarom ook sturen en leiden.
Z

Evaluatie van trainingen

Waarbij onder andere gekeken wordt naar het programma, de inhoud en werkvormen, houding en gedrag van de cursisten en de tevredenheid, het leereffect en de resultaten (op lange en korte termijn).
Z

Openheid, eerlijkheid, constructiviteit en sfeer in een training;

De trainingen zijn op basis van openheid, eerlijkheid en constructiviteit. De trainer bewaakt een goede en veilige sfeer in een training.
Z

Eigen verantwoordelijkheid cursisten

Eigen verantwoordelijkheid vanuit de cursisten voor wat zij opsteken dan wel leren van een training, ongeacht het geboden programma en de knowhow en vaardigheden van de trainer. De trainer zal faciliterend zijn en tools, feedback en dergelijke aanreiken;
Z

Terugkom of integratiedagen

Regelmatig aandacht voor het nieuwe gedrag om het definitief te integreren door middel van terugkom- of integratiedagen. Gedachten, overtuigingen en gedragspatronen veranderen kan soms moeizaam gaan en vraagt daarom regelmatig aandacht.

Laten we samen iets fantastisch realiseren!

E-mail

E-mail: info@klerkx-training.nl

Telefoonnummer

0162 46 68 00

De gegevens die u invult, worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. In de Privacyverklaring leest u daar meer over.

Klerkx training & coaching

KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9 a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162 46 68 00
Email: info@klerkx-training.nl