Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Talenten Motivatie Analyse

Gratis kennismakingsgesprek

KLERKX training & coaching zet regelmatig de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in voor individuele medewerkers.

Door medewerkers kansen te geven hun talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten, zullen mensen sneller in actie komen en de regie nemen over hun eigen loopbaan. Hiermee neemt de kans op verzuim en ongewenst verloop af. Om medewerkers langer aan hun eigen organisatie te binden en te blijven boeien, trachten werkgevers een inspirerende en vitale werk- en leeromgeving te creëren waarbinnen ruimte is voor talentontwikkeling en continue feedback.

De TMA-methode is bij uitstek geschikt om aan de voorkant of gedurende een dienstverband op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van jouw drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden als medewerker. Wij denken graag met je mee over de voordelen en mogelijkheden van deze TMA-methodiek en tools voor jou als persoon.

Wat is talentmanagement?

Medewerkers/Mensen excelleren en functioneren het best als ze werk doen dat in dezelfde richting past van hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent is een sterke, positieve eigenschap die opvalt en dicht bij onze eigen persoonlijke interesses of passie ligt.

Het is niet alleen gericht op wat we van nature goed kunnen, maar wordt vooral gedreven door onze behoeftes, drijfveren, ambities en intrinsieke motivatie.

Talent is niet alleen persoonsgebonden maar ook contextafhankelijk (onder andere taak/functie, teamgenoten en cultuur van organisatie). 
Jouw talenten komen het beste tot hun recht in een werkomgeving waar sterktes centraal staan en waar kansen worden geboden om die talenten te ontplooien.

Talentmanagement is het beste halen uit medewerkers/mensen door hen in te zetten op hun sterkten en drijfveren en door de werk- en leeromgeving zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling. Het vraagt om een goede match tussen de collectieve doelen van de organisatie en onze eigen individuele ambities. Naast de proactiviteit van jou als medewerker is goede begeleiding en het faciliteren als medewerker ook een belangrijke voorwaarde.

Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar en een medewerker is zich niet altijd bewust van zijn talenten of wat hem elke dag drijft. Het verkennen, verbinden en in kaart brengen van je talenten en drijfveren is een belangrijke stap in talentmanagement. Welke kwaliteiten heb jij in huis en hoe kun jij en de organisatie waar jij eventueel werkt of gaat werken optimaal van jouw talenten gebruik maken?  Mensen onderschatten soms hun eigen kwaliteiten of zijn zich er niet van bewust hoe hun talenten kunnen bijdragen aan de organisatie of hun eigen team.
De Talenten Motivatie Analyse is een uitstekende tool om talenten en drijfveren inzichtelijk te maken.

Hoe werkt TMA precies?

Je ontvangt een link voor een online vragenlijst, die bestaat uit allerlei vragen, stellingen en gedragsitems. De Talenten Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk. De analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart. Jij als medewerker krijgt middels een uitgebreid rapport inzicht in al jouw verworven competenties en talenten en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. De rapporten brengen ook in beeld waar jij geen of matig talent voor hebt en waar jij beter zo min mogelijk tijd in kunt stoppen.

De talentenanalyse duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Uiteindelijk krijg je mooie, persoonlijke rapporten toegestuurd met daarin informatie over wat voor een werkomgeving goed bij jou past, hoe jij het beste benaderd kunt worden, persoonlijke ontwikkelpunten, een talenten- en competentiepaspoort, een advies richting beroepen en een capaciteitentest indien gewenst. Ook is het mogelijk een 360 graden-feedbacktest af te nemen, welke jou informatie geeft over hoe anderen (collega’s) jou zien of ervaren met betrekking tot een bepaalde functie. 

Wilt u meer weten?

Wij kijken graag met jou mee naar de mogelijkheden en voordelen van een TMA voor jou en jouw organisatie.
De TMA-test kan individueel door jou worden afgenomen of opgenomen worden in een breder maatwerk incompanytraject. Mocht jij vragen hebben of meer informatie willen, contact ons dan door te bellen naar KLERKX training & coaching: 0162-466800 of 06-48313831.

Talent Motivatie Analyse TMA

KLERKX
training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl