Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Inspiratie en nieuws

TMA training bij de Jeugdbescherming regio Amsterdam.

In de afgelopen maanden ben ik als trainer intensief betrokken geweest bij bij dit succesvolle talentmanagement project. Door 425 individuele TMA persoonlijkheids-analyses en 50 TMA-teamtrainingen kregen alle medewerkers van Jeugdbescherming meer inzicht in eigen en elkaars talenten en drijfveren.

Doel TMA training

Het doel was: meer focus op ieders talenten in het team en in het werk met gezinnen. Het resultaat: meer teamstabiliteit, werkplezier en met als bijkomend voordeel minder uitval, verloop en minder werkdruk. De eerste 2 delen van het traject zijn succes verlopen!

Hoe werkt een Talent Motivatie Analyse

De Talent Motivatie Analyse maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden mogelijk.
De analyse brengt meer dan 22 drijfveren en ruim 44 talenten uitvoerig in kaart.  Hierdoor krijgt de medewerker inzicht in zijn al verworven competenties en in de ontwikkelbaarheid van de overige competenties.

De talentenanalyse duurt ongeveer een uur. De online vragenlijst bestaat uit stellingen of gedragsitems. Zo wordt op genuanceerde wijze de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Mijn ervaring als trainer en coach

Ik vond het erg leuk om in de teams bezig te zijn met de persoonlijke talenten en teamtalenten. En soms ook met de ontbrekende talenten in een team. Doordat de focus van de teams erg op de klant (gezinnen) ligt is er wel eens te weinig aandacht voor het eigen basisteam, dat uiteraard ook om onderhoud vraagt.

Als metafoor gebruikte ik in Amsterdam wel eens Ajax. Die zijn de hele week bezig met elkaar, de tegenstander en de strategie om elkaars talenten in een wedstrijd optimaal te laten renderen en/of benutten. Dat vraagt om oefening, onderhoud en goede coaching en training.

Meer informatie

Wilt u dit ook voor uw team? Of wilt u meer informatie over TMA? Mail of bel 0162 46 68 00. Wij wisselen graag met u van gedachten over mogelijkheden voor uw organisatie.

KLERKX
training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl