Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

SDG doelstellingen (Sustainable Development Goals)

Wilt u als bedrijf of overheidsinstelling bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd uw eigen SDG doelstellingen behalen? 

Gratis kennismakingsgesprek

Creëer een duurzame toekomst voor uw organisatie

Heeft u wel eens gehoord van de Sustainable Development Goals, ook wel SDG’s genoemd? Dit zijn 17 doelstellingen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om wereldwijd duurzame ontwikkeling te stimuleren. De SDG doelstellingen zijn gebaseerd op drie pijlers van duurzame ontwikkeling: economische groei, sociale inclusie en milieubescherming. 

Maar waarom zijn deze doelstellingen belangrijk voor uw organisatie?

 

Ten eerste draagt het implementeren van de SDG’s bij aan een betere wereld voor ons allemaal. Door bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan, het verminderen van armoede en het bevorderen van onderwijs, kunnen we samen werken aan een betere toekomst voor de wereld.

 

Maar ook voor uw organisatie heeft het implementeren van de SDG’s voordelen. Zo kan het bijdragen aan een positief imago, het aantrekken van nieuwe klanten en talenten en het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers.

 

Door de SDG’s te integreren in uw bedrijfsvoering, strategie en beleid, laat u zien dat uw organisatie verantwoordelijkheid neemt voor een duurzamere wereld en tegelijkertijd werk maakt van uw eigen doelstellingen en ambities.

 

 

De 17 SDG doelstellingen

Het implementeren van de SDG doelstellingen is cruciaal voor het bereiken van een duurzame toekomst voor iedereen. Deze doelen zijn gericht op het uitbannen van armoede, het beschermen van de planeet en het waarborgen van welvaart voor iedereen.

 

SDG doelstellingen

Om een betere wereld te creëren en de SDG’s te implementeren, is de inzet van alle landen, overheden, bedrijven en individuen nodig.

Het behalen van deze doelstellingen vereist concrete acties.

SDG doelstellingen

Het goede nieuws is dat we allemaal een verschil kunnen maken en kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

 

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld duurzame praktijken implementeren, waardoor zij niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook kosten besparen en hun imago verbeteren.

Overheden kunnen wet- en regelgeving implementeren die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de naleving hiervan afdwingen. Dit kan bijvoorbeeld door het beperken van uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van hernieuwbare energie.

Ook individuen kunnen bijdragen door duurzame keuzes te maken, zoals het kopen van duurzame producten, het verminderen van afval en het gebruiken van het openbaar vervoer.

Het behalen van de SDG doelstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vereist dat we allemaal ons steentje bijdragen. Door concrete acties te nemen en duurzaamheid centraal te stellen, kunnen we bijdragen aan een betere wereld voor onszelf en toekomstige generaties.

Wij helpen u graag!

 

SDG doelstellingen

Wilt u als bedrijf of overheidsinstelling bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd je uw doelstellingen behalen?

We helpen u graag.

Voordat we van start gaan, onderzoeken we eerst uw vraag of doelstelling en doen we een grondige analyse van uw organisatie.

We bespreken de uitkomst vervolgens samen met uw multidisciplinaire kernteam, dat het traject zal begeleiden. Zo bepalen we of de doelen haalbaar zijn en of er voldoende draagvlak is voor de verandering. Indien nodig nemen we eerst stappen om het draagvlak te vergroten en medewerkers te motiveren voor verandering.

Onze aanpak is gericht op het creëren van een nieuwe cultuur binnen uw organisatie.

Het management speelt hierin een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven en vooruit te lopen op de verandering.

Tijdens het traject evalueren we regelmatig en stellen we de koers bij waar nodig.

Ons kernteam houdt voortdurend een monitorende rol en wij als onafhankelijke externe partij geven feedback waar gewenst.

Door samen te werken en te groeien, maken we positieve veranderingen mogelijk.

 

 

 

 

Wilt u meer weten?

Herkent u zich in het bovenstaande verhaal of zou u meer willen weten over een dergelijk traject?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw situatie en veranderwensen.

Bel naar 0162-466800 of 06-48313831. Mailen kan ook via het contactformulier op deze site

SDG doelstellingen

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl