Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

De proactieve ambtenaar

voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen
Meer informatie bel 06-48313831

De proactieve ambtenaar

voor gemeenten & zorg- en welzijnsinstellingen
Meer informatie bel 06-48313831

Bij de gemeenten waar ik de afgelopen twintig jaar actief mocht zijn trof ik enerzijds hardwerkende en ambitieuze ambtenaren, die soms van de ene naar de andere functie promoveerden en op deze wijze voor veel afwisseling zorgden in hun carrière.  Anderzijds een loyale, hiërarchisch denkende en volgzame groep medewerkers die zich makkelijker konden

schikken naar wéér een andere koers binnen de gemeente, maar bij wie ik wel meer een 9-tot-5-mentaliteit signaleerde. Vanuit deze ogenschijnlijk ‘zekere, veilige en comfortabele positie’ werden diensten verleend aan de ‘afhankelijke’ burgers en de klantgerichtheid liet daarbij nogal eens te wensen over.  ‘s Avonds, op vrijdagmiddag of zaterdag werken was 

 

niet bespreekbaar voor de nodige medewerkers, ook al wenste de burger of ondernemer dat. Een prikkel van ‘anders komt deze burger misschien niet meer terug en heb ik aan het einde van de maand geen salaris’ ontbreekt in deze werkomgeving! De proactiviteit dient dus op een andere manier gestimuleerd te worden.

 

‘Van reactief van proactief’

‘Van reactief naar proactief’

 

 

Nu is het motto ‘vooral het overheidsbeleid volgen’ in plaats van zo creatief en inventief mogelijk de burgers, ondernemers en andere klanten bedienen. De vertrouwde interne cultuur van risico mijden, binnen de comfortzone blijven, redeneren vanuit strenge regels en richtlijnen mag en moet daarbij worden losgelaten en worden gestimuleerd vanuit de leiding. Meer verantwoordelijkheid nemen, flexibel doch rechtvaardig met de regels omgaan en durf tonen 

 

met nieuwe ideeën en experimenten. Een overheid die met jou meedenkt, want dat wordt gewaardeerd. Tijd voor een nieuwe aanpak die enerzijds misschien onzekerheid geeft, maar anderzijds ook kansen en nieuwe uitdagingen biedt. We mogen en moeten het samen gaan doen met burgers, ondernemers, bedrijven en overige partijen: de ontwikkeling tot een proactieve ambtenaar of mogelijkmaker, zoals dat bij sommige gemeenten genoemd wordt.

 

'De ontwikkeling tot proactieve ambtenaar'

Zo klantvriendelijk mogelijk voor de steeds mondiger wordende burger werken; de stem en de invloed van de burger is daarbij nog groter geworden. Door corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen is het nu weer even zoeken naar een nieuwe rolverdeling en vorm, maar er moet naar onze mening gelijkwaardiger worden samengewerkt. En dat vraagt om een andere houding en om ander gedrag. De interne discussies moeten daarbij gestimuleerd worden in plaats van vermeden, want wanneer je bepaalde patronen wilt doorbreken vraagt dat om verandering van gedrag.

Training

‘de proactieve ambtenaar.’

Om deze verandering te bewerkstelligen is echter wel verandering van de medewerkers en van cultuurpatronen noodzakelijk. Patronen moeten doorbroken worden en dat vraagt om initiatief en actie, een veilige omgeving om te oefenen, ondersteuning en training of coaching, een stimulerende werkomgeving met coachend leidinggevenden.

De proactieve ambtenaar is:

flexibel, klantgericht en heel gastvrij, ondernemend, initiatiefvol, uitnodigend, onderzoekend, welwillend, zelfsturend, staat naast de burger, betrokken, gelijkwaardig, zichtbaar, helpend, ondersteunend, risico nemend, grensverleggend, lerend buiten de comfortzone, veranderingsbereid, zelfverzekerd, relationeel vaardig en voorzien van een gezond portie inlevingsvermogen.

Werkwijze training

‘de proactieve ambtenaar’:

Medewerkers dienen zich bewust te worden en te zijn van waar zij staan ten opzichte van het ‘gewenste profiel’. Wat zijn ieders sterke kanten en uitdagingen en hoe gaat eenieder hieraan werken? Weerstanden tot veranderen dienen te worden geanalyseerd en begeleid, want deze kunnen de organisatie in haar verandering ook remmen. Uiteraard is het van groot belang dat eronder de medewerkers draagvlak is tot veranderen en dat men overtuigd is van het feit dat het anders moet.

Voorafgaand aan een trainingstraject inventariseren wij de leerbehoeften van deelnemers via intakeformulieren en/of een intakegesprek. Vervolgens vindt er tevens op basis van de input van deelnemers een finetuning plaats met de opdrachtgevers wat betreft accenten in het programma, intensiteit en andere randvoorwaarden.

Wilt u meer weten?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact met ons op door te mailen info@klerkx-training.nl of te bellen naar 06-48313831. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en voordelen voor u of uw organisatie.

de ondernemende ambtenaar Klerkx training & coaching

Terug naar Trainingen

KLERKX
training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800 of 06-48313831
E-mail: info@klerkx-training.nl