Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

De ondernemende ambtenaar

Voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen
Meer informatie bel 06-48313831

De ondernemende ambtenaar

Voor gemeenten & zorg- en welzijnsinstellingen
Meer informatie bel 06-48313831
‘Van re-actief naar pro-actief.’

Tot acht jaar geleden dachten de nodige ambtenaren, die bijvoorbeeld werkzaam waren bij een gemeente, dat zij van een baan verzekerd waren tot aan hun pensioen. Vanuit deze ogenschijnlijk ‘zekere, veilige en comfortabele positie’ werden diensten verleend aan de ‘afhankelijke’ burger. De vertrouwde interne cultuur van risico mijden, binnen de comfortzone blijven, redeneren vanuit een monopolie positie, 

niet te veel verantwoordelijkheid nemen, het zich achter de regels verschuilen en voorzichtig zijn met nieuwe ideeën en experimenten was lang gewenst en moet nu echt steeds meer losgelaten worden. Tijd voor een nieuwe aanpak, die enerzijds misschien onzekerheid geeft, maar anderzijds ook kansen en nieuwe uitdagingen biedt. We mogen en moeten het samen gaan doen met burgers, ondernemers, bedrijven en overige partijen.

“De ontwikkeling tot ondernemende ambtenaar”

Natuurlijk werd zo klantvriendelijk mogelijk voor de steeds mondiger wordende burger gewerkt, maar de stem en de invloed van de burger wordt in de participatiemaatschappij nog groter en belangrijker. Er moet gelijkwaardiger worden samengewerkt en dat vraagt om een andere houding en ander gedrag. Mede door alle veranderende taken die de gemeenten op zich af zien komen, zijn zij alsook zorg- en welzijnsinstellingen enorm in beweging en is er een flinke transitie gaande en op komst.

Training

‘de ondernemende ambtenaar.’

Om deze verandering te bewerkstelligen is echter wel verandering van de medewerkers en van cultuurpatronen noodzakelijk. Patronen moeten doorbroken worden en dat vraagt om initiatief en actie, een veilige omgeving om te oefenen, ondersteuning en training of coaching, een stimulerende werkomgeving met coachend leidinggevenden.

 

De ondernemende ambtenaar is:

Flexibel, klantgericht en heel gastvrij, ondernemend, initiatiefvol, uitnodigend, onderzoekend, welwillend, zelfsturend, staat naast de burger, betrokken, gelijkwaardig, zichtbaar, helpend, ondersteunend, risico nemend, grensverleggend, lerend buiten de comfortzone, veranderingsbereid, zelfverzekerd, relationeel vaardig en voorzien van een gezond portie inlevingsvermogen.

Werkwijze training

‘de ondernemende ambtenaar’:

Medewerkers dienen zich bewust te worden en te zijn van waar zij staan ten opzichte van het ‘gewenste profiel’. Wat zijn ieders sterke kanten en uitdagingen en hoe gaat eenieder hieraan werken? Weerstanden tot veranderen dienen te worden geanalyseerd en begeleid, want deze kunnen de organisatie in haar verandering ook remmen. Uiteraard is het van groot belang dat eronder de medewerkers draagvlak is tot veranderen en dat men overtuigd is van het feit dat het anders moet.

Voorafgaand aan een trainingstraject inventariseren wij de leerbehoeften van deelnemers via intakeformulieren en/of een intakegesprek. Vervolgens vindt er tevens op basis van de input van deelnemers een finetuning plaats met de opdrachtgevers wat betreft accenten in het programma, intensiteit en andere randvoorwaarden.

 

Wilt u meer weten?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact met ons op door te bellen naar Klerkx training & coaching.

Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden en voordelen voor u of uw organisatie.

de ondernemende ambtenaar Klerkx training & coaching

Terug naar Trainingen

Klerkx training & coaching

KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9 a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162 46 68 00
Email: info@klerkx-training.nl