Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Communicatie- en teamtraining

Effectief samenwerken in en tussen teams
Gratis kennismakingsgesprek

 

  Hoe effectief is uw team?

Doe de 10-vragen-test:

Beantwoord de vragen. Scoort u minder dan zes keer een ja? Dan is er werk aan de winkel. Bel of mail ons, dan want hier kunt u geld verdienen of onnodige kosten voorkomen!

I

Worden in het team ieders kwaliteiten goed benut?

I

Heeft u ieder jaar ten minste één functioneringsgesprek?

I

Is er draagvlak voor de leidinggevende en wordt u goed begeleid.

I

Kan er heel veel met elkaar besproken worden?

I

Voelt het als een goed team?

I

Versterken teamgenoten elkaar?

I

Is het leuk om in uw team te werken?

I

Is uw team op een goede manier samengesteld?

I

Geven teamgenoten positieve en kritische feedback aan elkaar?

I

Is de onderlinge taakverdeling duidelijk?

Effectief samenwerken in en tussen teams

Afhankelijk van de grootte van een organisatie bestaat deze vaak uit verschillende afdelingen en teams. Deze teams werken meestal onderling samen en variëren qua groepsgrootte. Hoe de teams samenwerken hangt af van hoe goed leidinggevenden met elkaar kunnen opschieten en hoe zij de samenwerking met de andere teams stimuleren. Over het algemeen kun je zeggen dat hoe kleiner het team is, hoe kwetsbaarder het is. Hoe werken zij samen en presteren en functioneren zij? Hoe is de samenstelling

 

 

van het team: hebben de mannen of de vrouwen de overhand? Of is er een welkome mix? Op welke wijze communiceren ze met elkaar? Hoe lossen ze problemen op: bespreken of weglachen? Hoe is de sfeer, hoe open zijn de mensen naar elkaar? Wordt er wel of geen feedback gegeven, wordt er veel geroddeld? Wie is de informele leider? Is er draagvlak voor de leidinggevende? Maken teamleden elkaar beter, wordt er geleerd van elkaar? Vinden er functioneringsgesprekken plaats en gaat het dan over het functioneren van 

zowel de medewerker als de leidinggevende of is deze aandacht hen niet gegund? Hebben medewerkers het idee dat zij kunnen groeien en dat ze gewaardeerd worden om hetgeen ze doen? Wat valt op aan de groepsdynamiek: versterken teamleden elkaar of vindt sabotage plaats? We kunnen zomaar honderd vragen stellen over het functioneren van een team.

Wilt u meer inzicht in het functioneren  van uw team? Wilt u een effectiever team?  Wij helpen u graag.

Een impressie

Communicatie en feedback, de basis van elke teamtraining

‘Communicatie is elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.’

I

In het communiceren ben je nooit uitsluitend zender of ontvanger.  Als je iemand een verhaal vertelt en je ziet hem fronsen met de wenkbrauwen, dan ben je zender omdat je iets vertelt en ontvanger omdat je het fronsen (de feedback) waarneemt. Iedereen communiceert op zijn of haar eigen wijze; iedereen heeft ook bewust en onbewust zijn of haar eigen repertoire. 

 

I

Hoe iemand communiceert, is normaal voor deze persoon. Maar hoe een ander communiceert, is ook weer normaal voor die andere persoon. Een boodschap die door de zender wordt gegeven is een mix van woorden, toon en lichaamstaal. De reactie die daarop door de ontvanger wordt gegeven is ook weer een mix van deze drie uitingen. Zijn de zender en de ontvanger zich daar altijd bewust van?

I

De ontvanger interpreteert een boodschap op zijn of haar eigen wijze en zou eigenlijk moeten controleren bij de zender of deze interpretatie klopt; dat gebeurt helaas meestal niet. Daardoor komen communicatiestoornissen om de hoek kijken en dat vraagt om scherpte, alertheid en onderhoud. Kleine dingen kunnen zomaar een eigen leven gaan leiden en dan gaat er veel meer tijd, energie en geld in zitten dan nodig is. Open communicatie en elkaar feedback durven en kunnen geven is daarom een groot goed.

I

Iedereen heeft namelijk zijn eigen communicatiestijl, karakter en gebruiksaanwijzing met daarin ook blinde vlekken naar zichzelf toe. Je hebt een ander nodig om daar bewust van te worden en te zijn. De kwaliteit en het bewustzijn van communicatie tussen collega’s, medewerkers en klanten op een hoog level brengen is een investering, maar zal u ook erg veel opleveren. De basis van een teamtraining begint daarom altijd met communicatie en feedback, want we moeten tenslotte een gezamenlijk vertrekpunt hebben.

Om het functioneren en niveau van een team te bepalen werken we met allerlei modellen.

I

Model van Tuckman

Op basis van het model van Tuckman zijn teams onder te verdelen in de vier niveaus T1 tot en met T4. De T staat voor de taakvolwassenheid van het team. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de taakvolwassenheid.

Teamniveau T1 – is als een verzameling van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren. Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak. Er is een grote afhankelijkheid van de manager, als een voetbalteam vol solisten.

Teamniveau T2…

I

Het kernkwadrantmodel

Deze theorie, waar we veel mee werken, gaat uit van de gedachte dat je het meest kunt leren van de mensen waar je het meeste moeite mee hebt, ofwel van je tegenpool. Daar wil men niet altijd iets van leren, maar toch is het zo dat hij of zij andere vaardigheden ontwikkeld heeft en andersom. Uw tegenpool kan een goed voorbeeld zijn voor u! Hoe pakt hij of zij dingen aan en kunt en wilt u daar 10% of 20% van overnemen of kopiëren? Uw uitdaging?

I

Model Roos van Leary

Gedrag volgens het model Roos van Leary.

Bij andere mensen wilt u onbewust of bewust iets teweegbrengen. U wilt het gedrag van anderen beïnvloeden en zorgen dat er rekening met u wordt gehouden. De Roos van Leary kan u daarbij inzicht geven en houvast bieden.

Gedrag binnen de Roos van Leary: gedrag bij de ene persoon roept gedrag bij de ander op…
 

Referenties

“Eugène Klerkx heeft bij mijn bedrijf, Martens beton n.v. in Mol België, twee trajecten van coaching en begeleiding gedaan de afgelopen negen maanden. Het ene traject betrof alle bedienden en het andere de arbeiders in de fabriek, waarbij naast persoonlijke ontwikkeling ook de teamontwikkeling heel belangrijk was. De aanpak van beide trajecten verliep op dezelfde manier: persoonlijke gesprekken, gesprekken met twee collega’s en kleine groepen collega’s (met en zonder leidinggevenden) zijn erg succesvol verlopen.
In België trainen en coachen is anders gebleken dan gemiddeld in Nederland, maar de kwaliteiten van Eugène hebben alle collega’s over de streep getrokken. De belangrijkste kwaliteiten van Eugène in deze twee processen: geduld, goed luisteren, goede voorbeelden vinden, goede verslaglegging en zeker ook volhouden totdat de collega’s niet meer konden wegkomen met ‘halve antwoorden’. ”

Peter-Paul Ooms, Directeur Martens beton België

“Eugène heeft mijn team in 2014 (Oosterhout) en in 2018 (Boxtel) getraind om beter met elkaar te kunnen samenwerken en hierdoor betere resultaten te behalen. Uiteindelijk heeft dit voor mijn bedrijven zeker een positieve wending gegeven en ik kan iedereen adviseren om Eugène een keer in te huren. ”

Chris van der Graaf, Eigenaar en Hypothecair Planner Finenzo Boxtel

Wilt u een effectiever team?

Ziet u verbeterpunten voor uw team, vindt u dat ze zelfstandiger mogen werken en meer taakvolwassenheid mogen laten zien of wilt u zelf als leidinggevende meer openheid en feedback over uw aansturing?
Laat het ons weten.

Wanneer u met uzelf en het team aan de slag wilt, kunnen wij allerlei programma’s op maat voor u maken. Neem gerust contact op met ons om vrijblijvend het een en ander door te spreken.

Klerkx training & coaching

KLERKX training & coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162-466800
E-mail: info@klerkx-training.nl

Training  &  Coaching

FOLLOW US