Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Het model Roos van Leary

Om de reacties op gedrag te beschrijven, heeft Timothy Leary ‘de Roos van Leary’ ontwikkeld.
Het model Roos van Leary is opgebouwd uit een horizontale en verticale lijn. De verticale lijn geeft de mate van invloed aan en de horizontale lijn de behoefte aan acceptatie.

 

Het roos van Leary model

Gedrag volgens het model Roos van Leary

Bij andere mensen wilt u onbewust of bewust iets teweegbrengen.
U wilt bijvoorbeeld het gedrag van anderen beïnvloeden en zorgen dat er rekening met u wordt gehouden. De Roos van Leary kan u daarbij inzicht geven en houvast bieden.

Gedrag binnen de Roos van Leary

Als u invloed wilt hebben, moet u zich duidelijk laten zien en horen.

 

  • Wilt u anderen de ruimte geven om invloed uit te oefenen? Dan trekt u zich terug. 
  • Maar als u erbij wilt horen, dan moet u juist in contact treden met de ander.
  • Wie niet uit is op acceptatie maar op een ander doel, moet in staat zijn het contact (tijdelijk) te verbreken of kritiek te geven. Contact verbreken kan simpel betekenen dat u aangeeft nu even geen tijd te hebben.