Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Het model van Tuckman

Op basis van het model van Tuckman zijn teams onder te verdelen in de vier niveaus T1 tot en met T4.
De T staat voor de taakvolwassenheid van het team. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de taakvolwassenheid.

Het model van Tuckman

Teamniveau T1 – is als een verzameling van individuen bij elkaar die schijnbaar los van elkaar opereren. Er is weinig afstemming en de aandacht is gericht op uitvoering van de individuele taak. Er is een grote afhankelijkheid van de manager, als een voetbalteam vol solisten.

Teamniveau T2 – hier is de intentie voor samenwerking er onder de oppervlakte wel, maar de groep heeft nog geen collectief hart en bestaat vaak uit subgroepjes met dezelfde normen en waarden. Bepaalde spelers spelen elkaar steeds de bal toe, maar zien een vrije man niet staan.

Teamniveau T3 – is het eerste senior niveau, waar teamleden verantwoordelijkheid nemen voor de hier-en-nu situatie, samenwerken als team, elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven en verschillen tussen teamleden benutten en opvangen. Er wordt geleerd van elkaar.

Teamniveau T4 werkt teamoverstijgend samen en is goed in staat een helikopterview te hanteren. De teamleden blijven openstaan voor verbeteringen, werken samen en ondersteunen anderen, ook buiten hun team. De prestaties zullen omhoog gaan.