Tel: 0162 46 68 00 info@klerkx-training.nl

Disclaimer

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Klerkx Training ,Coaching & Advies behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Klerkx Training, Coaching & Advies zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Klerkx Training, Coaching & Advies geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Klerkx Training, Coaching & Advies geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Klerkx Training, Coaching & Advies redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.  Klerkx Training, Coaching & Advies garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Klerkx Training, Coaching & Advies of haar medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website; de informatie die op of via deze website wordt aangeboden; het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Klerkx Training, Coaching & Advies of aan u wordt gezonden;  de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website; misbruik van deze website; verlies van gegevens; de uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Klerkx Training, Coaching & Advies op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Klerkx Training, Coaching & Advies of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klerkx Training, Coaching & Advies of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Klerkx Training, Coaching & Advies. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Klerkx Training, Coaching & Advies worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Klerkx Training, Coaching & Advies aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Klerkx Training, Coaching & Advies stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Klerkx Training, Coaching & Advies raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Klerkx Training, Coaching & Advies te sturen.

Privacy & Disclamer
Klerkx training & coaching
KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9 a
4904 ZJ Oosterhout
Tel: 0162 46 68 00
Email: info@klerkx-training.nl
Training  &  Coaching
FOLLOW US